GLAVOBOLJE - Šta je glavobolja, vrste, simptomi, uzroci, lečenje


Šta je glavobolja?

Glavobolja je simptom različitih bolesti i stanja, ali i samostalna bolest.
Glavobolje kao simtom ili bolest, češće ili ređe, iskusi izvesno svaki čovek u toku svog života.

Podela glavobolja:

U zavisnosti od uzročnika glavobolje delimo na primarne i sekundarne.
Primarne glavobolje čine veliku grupu učestalih bolesti u opštoj populaciji. 20- 25% populacije ima ređe ili češće neku primarnu glavobolju. Etiologija primarnih glavobolja je nepoznata ili nepotpuno istražena. Primarne glavobolje obično ne ugrožavaju opšte zdravstveno stanje obolelog, niti utiču na dužinu životnog veka, ali bitno ugrožavaju kvalitet života i utiču na radnu sposobnost i efikasnost.
Sekundarne glavobolje su simptomi oboljenja delova centralnog nervnog sistema ili bolesti organa i tkiva glave,ali takođe često i simtomi oboljenja udaljenih organa i tkiva.

Najčešće glavobolje:

Najčešća primarna glavobolja je glavobolja tenziogenog tipa. Njena učestalost u opštoj populaciji se kreće i do 78%. Sledeće po učestalosti javljanja su migrenske glavobolje do 18% opšte populacije. Migrenske glavobolje se dele po osnovnoj podeli na migrene sa ili bez aure. Migrenu sa aurom ima oko 15% obolelih od migrenske glavobolje. Treće po učestalosti primarne glavobolje su trigemino autonomne glavobolje. U ovu grupu spadaju sledeće glavobolje: Klaster glavobolja, Paroksizmalna hemikranija, Kratkotrajni unilateralni neuralgiformni ataci glavobolje i Hemicrania continua. Od njih najveću učestalost ima klaster glavobolja. Kod muškog dela populacije ona se javlja četiri puta češće, a oboleva 0,1-0,4% populacije. U retke forme primarnih glavobolja spadaju: Primarna glavobolja kašlja, Primarna glavobolja fizičkog vežbanja, Primarna glavobolja udružena sa seksualnom aktivnošću, Primarna glavobolja „udara groma“, Glavobolja stimulisana hladnoćom, Glavobolja spoljašnjeg pritiska, Primarna probadna glavobolja, Numularna glavobolja, Glavobolja spavanja i Nova dnevna perzistentna glavobolja.

Simptomi glavobolja:

Primarne glavobolje su često praćene vegetativnim simptomima koji mogu biti lokalni ( suzenje i crvenilo oka, sekrecija nosne sluznice i td.) ili opšti (mučnina, povraćanje, znojenje, tahikardija, učestalo pražnjenje creva i bešike i td.). Takođe u toku primarne glavobolje često postoji i povećana nadražljivost čula.

Uzroci glavobolje:

Uzroci su mnogobrojni. Kod primarnih glavobolja simptomi su genetski determinisani i često nedovolno poznati, a kod sekundarnih glavobolja mogu biti lokalni patološki procesi na tkivima ili organima glave ili udaljeni lokalni ili diseminovani patološki procesi i stanja.

Lečenje glavobolja:

Lečenje glavobolja je simptomatsko i kauzalno, a odluka se donosi nakon postavljene dijagnoze.

Centar za lečenje glavobolja i migrene:

U Centru za lečenje glavobolje i migrene "Medihelp", postoji tim specijalista i odgovarajuća dijagnostika( EEG, dopler magistralnih arterija i transkranijalni dopler) za diferencijalnu dijagnostiku glavobolja i adekvatno lečenje.

Saznaj više na: Medihelp.co.rs - Glavobolja